W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

5,6,7,8 stycznia 2023 r. (czwartek, piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 85 mandatów na kwotę 13400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 13 blokad;
• pouczyli 23 osoby;
• wszczęli 60 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.