W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 49 mandatów na kwotę 6500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 27 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.