W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

10 stycznia 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 89 mandatów na kwotę 17600 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 30 blokad;
• pouczyli 5 osób;
• wszczęli 20 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.