W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 67 mandatów na kwotę 10500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 20 pojazdów;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 12 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.