W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

17 stycznia 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 93 mandaty na kwotę 20950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 30 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 18 blokad;
• pouczyli 13 osób;
• wszczęli 14 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.