W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

19 stycznia 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 41 mandatów na kwotę 5200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 4 blokady;
• pouczyli 14 osób;
• wszczęli 5 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.