W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNA KOBIETA W MIEŚCIE

Na początku stycznia nasi strażnicy spotkali się z pracownikami wrocławskich Miejskich Bibliotek Publicznych w ramach programu pn. „Bezpieczna kobieta w mieście”. Zajęcia miały na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet poprzez właściwą reakcję na różnego rodzaju zagrożenia, m.in. molestowania seksualnego czy agresji ze strony innych osób. Niezbędnym elementem tego spotkania były również warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, na których wszyscy uczestnicy wyposażeni zostali w niezbędną wiedzę dotyczącą ratowania życia ludzkiego.

To było ważne i potrzebne spotkanie, w którym wzięło udział 31 osób. Przypominamy, że we Wrocławiu prowadzona jest kampania społeczna pn. „Wrocław Bez Przemocy”, w ramach której podkreśla się, jak ważne jest reagowanie na jakiekolwiek formy przemocy. Dlatego, jeśli WIDZISZ – REAGUJ – DZWOŃ na 112!

W linku poniżej znajdziecie Państwo niezbędne numery telefonów zaufania i infolinie dla osób doświadczających pomocy:

https://www.wroclaw.pl/bez-przemocy/tutaj-znajdziesz-pomoc-infolinie-i-potrzebne-numery

 

KB