W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 37 mandatów na kwotę 5500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 4 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 6 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 26 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.