W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

24 stycznia 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 46 mandatów na kwotę 5250 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 4 pojazdów;
• pouczyli 8 osób;
• wszczęli 16 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.