W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

25 stycznia 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 64 mandaty na kwotę 15750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 16 blokad;
• pouczyli 7 osób;
• wszczęli 10 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.