W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

8 marca 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 34 mandaty na kwotę 8000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 8 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 12 blokad;
• pouczyli 14 osób;
• wszczęli 56 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.