W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

CZYSTY WROCŁAW – tygodniowe kontrole

Trwa obowiązkowa deratyzacja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia prowadzą kontrole na podwórzach, obszarach objętych stałą deratyzacją, zwracają uwagę na pozostawianie resztek jedzenia, prawidłową segregację odpadów (szczególnie BIO). Niestety w niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, za które ukarano osoby odpowiedzialne.
Poniżej kilka przykładów ujawnionych wykroczeń.• ul. Igielna – widoczne ślady bytowania gryzoni – stacje deratyzacyjne puste. Osoba odpowiedzialna ukarana mandatem w wysokości 100 zł.
• ul. Rynek – w lokalu gastronomicznym puste stacje deratyzacyjne. Osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem 300 zł.
• ulica Mennicza/Widok – stwierdzono przy Miejscu Gromadzenia Odpadów brak prowadzonej deratyzacji.

Pamiętaj!
Czysty Wrocław to nasza wspólna sprawa!

BD