W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO PATROL W DZIAŁANIU – kontrole przy ulicy Tęczowej

Niestety znowu dochodzą do nas informacje o czarnym, duszącym dymie unoszącym się nad ulica Tęczową. W odpowiedzi na zgłoszenia nasi strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę pod kątem prawidłowości spalania. Patrol pobrał próbki z dwóch pieców znajdujących się w kotłowni, a także z paleniska (popielnika), deklarowanego paliwa oraz używanej podpałki. Zostaną one przekazane Politechnice Wrocławskiej celem przeprowadzenia badań na obecności stosowania materiałów oraz paliw niedozwolonych. O wynikach będziemy Państwa informować.

BD