W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STOP SMOG – plan kontroli 13 – 19 marca

Kontynuujemy kontrole spalania na terenie Wrocławia. Poniżej harmonogram i lokalizacje.

BD