W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

10,11,12 marca 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 113 mandatów na kwotę 26300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 30 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 32 blokady;
• pouczyli 26 osób;
• wszczęli 39 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.