W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

13 marca 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 39 mandatów na kwotę 6700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 7 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.