W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

CZYSTY WROCŁAW – tygodniowe kontrole 07-13 marca

Trwa obowiązkowa deratyzacja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia prowadzą kontrole na podwórzach, obszarach objętych stałą deratyzacją, zwracają uwagę na pozostawianie resztek jedzenia, prawidłową segregację odpadów (szczególnie BIO). Niestety w niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, za które ukarano osoby odpowiedzialne.
Poniżej kilka przykładów ujawnionych wykroczeń.


• ulica Rydygiera – w trzech punktach stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osoby odpowiedzialne ukarano trzema mandatami na łączną kwotę 300 zł.
• ulica Nyska – w dwóch punktach stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osoby odpowiedzialne ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę 400 zł.
• ulica Piękna (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialna ukarano mandatem 300 zł.
• ulica Roosevelta (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialna ukarano mandatem 100 zł.
• ulica Jedności Narodowej (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialna ukarano mandatem 100 zł.
• ulica Ołbińska (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 100 zł.
• ulica Dmowskiego (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 500 zł.
• ulica Pochyła (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 200 zł.
• ulica Grabiszyńska (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 200 zł.
• ulica Szczęśliwa (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 300 zł.
• ulica Legnicka (lokal usługowy) – stwierdzono naruszenie obowiązku utrzymania czystości w MGO i zaniechanie obowiązku wykonywania deratyzacji. Sprawcę ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę 500 zł.
• ulica Kwiska (lokal usługowy) – stwierdzono zaniechanie obowiązku wykonywania deratyzacji. Sprawcę ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę 500 zł.
• Aleja Kromera (lokal usługowy) – stwierdzono zaniechanie obowiązku wykonywania deratyzacji. Sprawcę ukarano mandatem 200 zł.
• Plac Grunwaldzki (sklep) – stwierdzono niewywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, a także nieprawidłowe postępowanie z bioodpadami. Osobę odpowiedzialną ukarano dwoma mandatami karnymi na kwotę 1000 zł.
Pamiętaj!
Czysty Wrocław to nasza wspólna sprawa!

BD