W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

14 marca 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 75 mandatów na kwotę 31100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 8 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 17 blokad;
• pouczyli 15 osób;
• wszczęli 32 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.