W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

15 marca 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 65 mandatów na kwotę 28000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 4 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 9 osób;
• wszczęli 24 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.