W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

16 marca 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 35 mandatów na kwotę 7850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 4 pojazdów;
• pouczyli 6 osób;
• wszczęli 22 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.