W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

11 maja 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 43 mandaty na kwotę 21900 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 16 pojazdów;
• pouczyli 8 osób;
• wszczęli 20 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.