W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

10 maja 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 85 mandatów na kwotę 29350 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 17 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 5 blokad;
• pouczyli 8 osób;
• wszczęli 7 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.