W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY!

9 maja 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 48 mandatów na kwotę 19750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 19 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 6 blokad;
• pouczyli 7 osób;
• wszczęli 16 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.