W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY!

8 maja 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 94 mandaty na kwotę 14400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 23 pojazdy;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 21 osób;
• wszczęli 28 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.