W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY!

5 maja -7 maja 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 165 mandatów na kwotę 56150 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 28 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 8 blokad;
• pouczyli 24 osoby;
• wszczęli 60 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.