W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

4 maja 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 92 mandaty na kwotę 32850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 26 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 15 osób;
• wszczęli 62 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.