W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

2 maja – 3 maja 2023 r. (wtorek, środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 148 mandatów na kwotę 48300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 20 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 40 blokad;
• pouczyli 20 osób;
• wszczęli 16 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.