W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

12,13,14 maja 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 144 mandaty na kwotę 47000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 30 blokad;
• pouczyli 21 osób;
• wszczęli 59 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.