W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

15 maja 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 34 mandaty na kwotę 5200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• pouczyli 11 osób;
• wszczęli 39 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.