W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

16 maja 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 58 mandatów na kwotę 20000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 46 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 15 blokad;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 14 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.