W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

17 maja 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 49 mandatów na kwotę 16400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 26 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 6 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 16 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.