W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – ranny kot

Kilka dni temy do Animal Patrolu wpłynęło zgłoszenie o potrąconym kocie. Według osoby zgłaszającej, ktoś wrzucił rannego kota do kontenera na odpady. O godzinie 6:40 funkcjonariusze byli już na miejscu – przed pojemnikiem na pozostałości budowlane leżał ranny, nieprzytomny kot. Obrażenia wskazywały, że został on potrącony przez pojazd. W wyniku przeprowadzonych rozmów na miejscu ustalono, że sprawca poruszał się niebieskim Volkswagenem Polo. Animalsi skontaktowali się z dyrekcją Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ślazowej, żeby poinformować, że wiozą czworonoga w ciężkim stanie. O godzinie 7:10 przekazano kota w ręce lekarza ze schroniska i pozostawiono w klinice.

Przypominamy!
Jeżeli doszło do zdarzenia w którym poszkodowane jest zwierzę, mamy obowiązek udzielić mu pomocy lub zawiadomić odpowiednie służby.
Art. 25. [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia]
Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. (USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ).

BD