W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

19,20,21 maja 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 80 mandatów na kwotę 20450 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 8 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 67 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.