W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL ROWEROWY W DZIAŁANIU – rowerzysto, nie jesteś sam!

Strażnicy jeżdżący w patrolach rowerowych mają codziennie ręce pełne roboty. Poniżej kilka wybranych interwencji z ostatniego tygodnia:
• Rynek – działania w związku z nadmierną prędkością rowerzystów, niedostosowaną do ruchu pieszych;
• Akcja „Stara Rama” – funkcjonariusze usuwali z wrocławskich ulic i podwórek nieużytkowane jednoślady uwalniając kolejne miejsca do pozostawiania rowerów;
• „Rowerowy Maj” – kontrole w pobliżu szkół biorących udział w kampanii.Wrocław dysponuje silną infrastrukturą sprzyjającą poruszaniu się na rowerach i hulajnogach. Wybudowano nowe drogi dla rowerów, zwiększyła się także sieć stacji rowerowych, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą je wypożyczyć. Wśród osób korzystających z prywatnych i miejskich jednośladów znajdują się zarówno doświadczeni cykliści, jak i osoby, które jeżdżą sporadycznie i być może nie do końca zapoznały się z przepisami ruchu drogowego.
Przypominamy!
W myśl artykułu 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.
3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
4. (uchylony)
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
Parkowanie:
– nie zostawiaj roweru, gdzie popadnie, tylko na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu 1,5 m odległości.
Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo w mieście!

BD