W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SPOTKANIA Z SENIORAMI

Majowe spotkania z naszymi wrocławskimi seniorami przebiegają zawsze w przyjaznej atmosferze. Priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego też koncentrujemy swoje działania na uświadamianiu o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać. Takie rozmowy są ważne i potrzebne, dlatego też nasi strażnicy prowadzą zajęcia edukacyjne z mieszkańcami przy radach osiedli.

Od kiedy otworzyliśmy Salę Tradycji Straży Miejskiej Wrocławia, odwiedzają nas również zainteresowani historią formacji i miasta seniorzy. Dziękujemy Klubowi Seniora Przedmieścia Oławskiego, WCRS – owi oraz Radzie Osiedla Ołtaszyn za zaufanie i zainteresowanie.

Zadania realizował:
Oddział Patrolowo – Prewencyjny, Zespół ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego, Zespół ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych.

 

 

 

KB