W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

23 maja 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 60 mandatów na kwotę 18700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 22 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 7 blokad;
• pouczyli 9 osób;
• wszczęli 20 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.