W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – majowe relacje

Pozostawione pod sklepem psy, ranne koty, wyrzucone pod śmietnik gryzonie, uwięzione w rynnie lub za siatką ptaki, potrącone sarny, nietoperze w potrzebie, to tylko niektóre z sytuacji w których interweniują nasi strażnicy z Animal Patrolu. Większości z tych sytuacji można byłoby zapobiec, gdyby właściciele znali swoje obowiązki. Dlatego też, oprócz reagowania na zwierzęta w potrzebie funkcjonariusze biorą udział w rozmaitych akcjach i uczą, przypominają, ale też wyciągają konsekwencje w przypadku ujawnienia rażących nieprawidłowości. Przy okazji plenerowych spotkań z mieszkańcami bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej i edukacja w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt. Żadne z pytań nie pozostaje bez odpowiedzi. Udzielamy informacji o tym gdzie można nieodpłatnie zachipować swojego pupila i gdzie wprowadzić jego dane, żeby był bezpieczny w razie zaginięcia.

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt organizując zbiórki potrzebnych rzeczy.
W ostatnim czasie Animalsi oprócz codziennych zadań i interwencji brali udział w Targach zoologicznych na terenie stadionu miejskiego „ARENA TARCZYŃSKI” , a także kontynuowali kampanię edukacyjną na terenie wrocławskich parków i terenów zielonych odnośnie obowiązków właścicieli czworonogów.

BD