W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – droga po lepsze życie

W dniu 19.05.2023 roku funkcjonariuszki Animal Patrolu Straży Miejskiej Wrocławia otrzymały zgłoszenie dotyczące psa, biegającego bez nadzoru po jednej z ulicy Wrocławia. Pies miał zachowywać się agresywnie tak wobec ludzi, jak i w stosunku do zwierząt, a ponadto osoba zawiadamiająca wskazywała na zaniedbany wygląd psa. Podczas kontroli wskazanego miejsca strażniczki nie dostrzegły psa biegającego bez nakazanych środków ostrożności, w związku z czym przeszły pod podany w zgłoszeniu adres pobytu właścicielki zwierzęcia. Na miejscu zastano starszą kobietę, która potwierdziła fakt posiadania psa, a także przyznała się do wypuszczania go na podwórko bez sprawowania nad nim nadzoru. Takie postępowanie uzasadniała podeszłym wiekiem. Ustalono na podstawie zastanego stanu faktycznego, iż właścicielka psa nie była w stanie zapewnić psu właściwych warunków bytowania.

Przyznała ona, iż dalsze utrzymywanie pupila przerasta jej możliwości. Szczególną trudność sprawiało jej zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków sanitarnych oraz leków na poddanie psa wymaganej kuracji. Na szczęście kobieta, dla dobra psa, podjęła decyzję o zrzeczeniu się praw do niego oraz przekazaniu go do schroniska, tak aby mogła być rozpoczęta procedura adopcji. Ostatecznie zwierzę, dzięki współpracy ze “Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt” przy ul. Ślazowej 2 we Wrocławiu, mogło zostać przetransportowane właśnie tam, gdzie będzie oczekiwało na nowego właściciela i bezpieczne życie w godnych warunkach. Dodatkowo Straż Miejska Wrocławia zwróci się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o zweryfikowanie, czy możliwe jest udzielenie wsparcia właścicielce psa.

PSz