W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

25 maja 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 49 mandatów na kwotę 9100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 8 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 47 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.