W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

24 maja 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 81 mandatów na kwotę 16200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 19 osób;
• wszczęli 41 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.