W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DZIŚ PIERWSZY DZWONEK – strażnicy na przejściach do szkół

Rozpoczęcie roku szkolnego już dziś. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia tradycyjnie będą pomagać uczniom pokonywać najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych, zlokalizowane w sąsiedztwie szkół. Obecność strażników przy przejściach dla pieszych jest odpowiedzią na potrzebę poprawy bezpieczeństwa, na co wskazuje nasze doświadczenie z poprzednich lat.

Oprócz zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły, strażnicy będą udzielać idącym na zajęcia uczniom praktycznych porad i wskazówek. Przypomną zasady prawidłowego zachowania na drodze oraz to, że odblaski ratują życie. Straż Miejska Wrocławia od wielu lat realizuje w szkołach warsztaty profilaktyczno – prewencyjne, dostosowane do wieku słuchaczy. W ramach zadań prowadzone są pogadanki, lekcje praktyczne, organizowane konkursy i festyny. Wzmożone działania prewencyjne w pobliżu szkół, mają na celu zminimalizowanie zagrożeń, które mogą spotkać dzieci oraz zadbać o to, aby uczniowie, zwłaszcza ci najmłodsi, utrwalili sobie nawyki prawidłowych zachowań i bezpiecznego poruszania się po ulicach dużego miasta.
Przez cały rok szkolny 2023/2024 strażnicy będą pracować w rejonach wytypowanych placówek oświatowych, dbając o to, by najmłodsi bez problemów dotarli na lekcje, reagując w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju zagrożeń i nieprawidłowości.
 
 
BD