W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

01,02,03 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 109 mandatów na kwotę 39450 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 2 blokady;
• pouczyli 19 osób;
• w sprawie 67 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.