W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

06 września 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 58 mandatów na kwotę 18800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 16 pojazdów;
• pouczyli 7 osób;
• w sprawie 16 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.