W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

07 września 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 33 mandaty na kwotę 4500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 39 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.