W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

08,09,10,11 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 172 mandaty na kwotę 47300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 36 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 31 osób;
• w sprawie 126 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.