W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

12 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 64 mandaty na kwotę 24200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 15 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.