W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

13,14 września 2023 r. (środa, czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 153 mandaty na kwotę 40750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 17 blokad;
• pouczyli 33 osoby;
• w sprawie 55 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.