W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

15,16,17 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 168 mandatów na kwotę 54250 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 34 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 25 blokad;
• pouczyli 44 osoby;
• w sprawie 86 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.