W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

18 września 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 80 mandatów na kwotę 13650 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 9 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 3 blokady;
• pouczyli 5 osób;
• w sprawie 26 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.