W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

3,4,5 listopada 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 146 mandatów na kwotę 46300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 38 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 39 blokad;
• pouczyli 33 osoby;
• w sprawie 77 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.